Oferta

Firma specjalizuje się w świadczeniu następujących usług:

 • badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • dokonywania przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych,
 • bieżące doradztwo ekonomiczno-księgowe i podatkowe,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania wszelkich deklaracji podatkowych,
 • prowadzeniu innych rozliczeń z budżetem i ZUS-em,
 • rozliczania transakcji wewnatrzwspólnotowych, eksport, import,
 • organizowania rachunkowości,
 • budowania planu kont,
 • prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej,
 • obsługa małych podatników w pełnym zakresie. (książka przychodów i rozchodów,ryczałt,vat,pit, zus)
 • Do wykonywania usług firma zatrudnia biegłych rewidentów, certyfikowanych księgowych, aplikantów i studentów.

Ponosimy odpowiedzialność materialną za ewentualne uchybienia w wykonaniu usługi przez obligatoryjne ubezpieczenie OC. Zapewniamy kompletną poufność dla powziętych informacji o firmach , przestrzegając zasad etyki zawodowej biegłego rewidenta.

Wszystkich zainteresowanych do nawiązania współpracy prosimy o kontakt drogą elektroniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza w zakresie badania sprawozdania lub zapytania na adres e-mailowy w pozostałym zakresie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ABYŚMY MOGLI PRZYGOTOWAĆ OFERTĘ SPECJALNIE DLA CIEBIE !

>>FORMULARZ<<