Formularz ofertowy

Dane klientaDane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktuDane księgowe za ostatni rok obrotowy
2014 r.
plan na 2015 r.

Przychody-obroty*:

Suma bilansowa*:

Wynik finansowy*:

Ilość osób zatrudnionych*:

Szacunkowa ilość kontrahentów*:

Zmiany organizacyjne w roku bieżącym

Dane dotyczące badania