Witamy w naszych progach internetowych

Firma powstała w roku 2000 i prowadzona jest przez osobę fizyczną-biegłego rewidenta Elżbietę Pietrzyk, która uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w roku 1989. Firma jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz biurem rachunkowym. Oceną pozytywną naszej działalności oraz jej rekomendacją jest jej dorobek w postaci około 100 przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych różnych jednostek gospodarczych oraz obsługa kilku podmiotów gospodarczych w tym spółki z kapitałem zagranicznym.
Firma współpracuje z biegłymi rewidentami oraz certyfikowanymi księgowymi, aplikantami.